S.V.Line

S.V.Line


 

 

S.V.Line je osnovan u Beogradu 1992. godine. Bavimo se preradom metala i izradom kućišta i druge mehanike za elektroniku, prevashodno za potrebe telekomunikacija, mrežne opreme i za igre na sreću. S.V.Line ima jedinstvenu sposobnost razvoja novih proizvoda u rekordno kratkom vremenu, a sve uz upotrebu najnovijih tehničkih dostignuća i CAD softvera. Razvoj se radi u saradnji sa priznatim domaćim i stranim pronalazačima i stručnjacima. Za proizvodnju koristimo moderne CNC mašine za obradu kao što su probijanje, abkant-savijanje, glodanje, robotsko zavarivanje, itd. Zapošljavamo radnike svih profila, sa stalnom težnjom ka otvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta i proširenju proizvodnog programa.

 

 

 

 

 

Reference preduzeća Dekadas sa opremom preduzeća S.V.Line :

 

Hotel  Hemera